05 sty 2021

Podsumowanie ankiety – dodatki za pracę przy zwalczaniu epidemii COVID-19

0

📌 Szanowni Państwo, przedstawiamy (bardzo mało optymistyczne) podsumowanie ankiety o dodatkach za pracę przy zwalczaniu #epidemii#COVID19, przeprowadzonej przez #KZZPMLD w dniach 12-23.12.2020

📌 W ankiecie wzięło udział 719 ankietowanych, spośród których większość stanowili diagności laboratoryjni (ponad 77%) i technicy analityki medycznej (nieco ponad 16% procent).

📌 Nieco ponad połowa laboratoriów, w których pracują ankietowani, wpisana była na listę laboratoriów COVID-19, prowadzoną przez Ministerstwo Zdrowia, co wskazuje na zdecydowaną nadreprezentację wśród ankietowych pracowników takich laboratoriów, w stosunku realnej struktury zatrudnienia w MLD w Polsce (większość pracowników nie pracuje w laboratoriach COVID-19).

📌 Ponad 60% placówek wykonuje testy antygenowe w kierunku SARS-CoV-2, ale nie wykonuje testów metodą rRT-PCR.

📌 Prawie 45% ankietowanych pracuje w laboratoriach przy szpitalach II poziomu zabezpieczenia COVIDowego, 23,5% procent w laboratoriach przy szpitalach III poziomu zabezpieczenia, 13% – w laboratoriach przy szpitalach I poziomu zabezpieczenia. Pracownicy 12,4% laboratoriów nie pracują w szpitalach z listy szpitali COVIDowych, a pracownicy 5,4% laboratoriów to pracownicy „sieciówek” przy szpitalach COVIDowych.

📌 Dyrekcje 48% placówek zgłosiły do NFZ listy pracowników swoich laboratoriów do 10 listopada do wypłat dodatków COVIDowych, natomiast ponad 40% dyrektorów nie dopełniło tej formalności. W ponad 11% przypadków dyrektorzy zgłosili pracowników w późniejszym terminie.

📌 Jeśli chodzi o zgłaszanie konkretnych grup zawodowych do wypłaty dodatków, sprawa okazała się bardzo skomplikowana:

▶️ w 37% przypadków do wypłaty dodatku nie zgłoszono nikogo z laboratorium

▶️ w 24% przypadkach zgłoszono tylko pracowników laboratorium COVID-19

▶️ w 19% przypadków zgłoszono wszystkich pracowników wykonujących czynności diagnostyki laboratoryjnej w placówce

▶️ w ok. 3% przypadków ankietowani nie wiedzą, kto z ich placówki został zgłoszony do NFZ, często mimo interwencji pracowników lub związków zawodowych, które próbowały dowiedzieć się czegoś na ten temat.

📌 Według stanu na dzień 23 grudnia 2020 r., czyli po półtora miesiąca obowiązywania polecenia Ministra Zdrowia z dnia 1 listopada 2020r.,
‼otrzymanie dodatku za pracę przy zwalczaniu epidemii COVID-19 zadeklarowało jedynie 3,5% pracowników laboratoriów‼

📌 Mimo upływu czasu, w dużej części placówek wciąż nie rozstrzygnęły się sprawy przyznawania dodatków za pracę w laboratoriach w czasie epidemii COVID-19.

📌 Mimo że za tydzień upływa już trzeci termin zgłaszania list pracowników do właściwych wojewódzkich oddziałów NFZ, w wielu placówkach wciąż nie odnotowano wpływu pieniędzy na konta pracowników – dyrektorzy tłumaczą to brakiem przelewów z Narodowego Funduszu Zdrowia.

📌 W większości placówek dyrektorzy nie zdecydowali się zgłosić pracowników MLD do NFZ, jeśli placówka nie miała kontraktu na badania w kierunku #SARS-CoV-2.

📌 Obecne funkcjonowanie dodatków obnaża też MANIPULACJE Ministerstwa Zdrowia, twierdzącego, że dodatki obowiązują wszystkich pracowników zaangażowanych w walkę z COVID-19.

📌 Tymczasem okazuje się, że kryteria zastosowane w doborze pracowników uprawnionych do otrzymania dodatku wzajemnie się wykluczają i sprawiają, że dodatki należą się niecałym 4% personelu laboratoriów.

📌 Należy zauważyć, że w świetle, tego, że pośród ankietowanych była znaczna nadreprezentacja osób pracujących w jednostkach, które mają umowę z ministerstwem na wykonywanie badań rRT-PCR w kierunku SARS-CoV-2, można wnioskować, że rzeczywisty odsetek pracowników MLD, którzy dostali dodatki jest jeszcze niższy.

📌 Zatem w rzeczywistości dodatki NIE OBOWIĄZUJĄ ani za pracę z materiałem zakaźnym, ani za pracę w laboratorium COVID-19 wymienionym na ministerialnej liście. Dodatków nie otrzymują ani wszyscy wykonujący testy w kierunku wirusa SARS-CoV-2 metodą rRT-PCR, ani wszyscy pracownicy zatrudnieni np. w laboratoriach przy szpitalach III poziomu zabezpieczenia COVIDowego, jeżeli ich laboratorium nie wykonuje testów rRT-PCR (mimo że wszystkie próbki w tych laboratoriach pochodzą od pacjentów chorych na COVID-19 lub podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2)…

📌 Co ciekawe jednak, bywa że interpretacja polecenia Ministra Zdrowia jest zależna od wojewódzkiego oddziału NFZ. Niektóre oddziały, po dostarczeniu interpretacji KIDL o tym, że kontakt z materiałem zakaźnym jest równoznaczny z kontaktem z pacjentem, uznały pracowników MLD jako osoby, którym dodatek się należy, pomimo, że nie wykonują badań metodą rRT-PCR!

[top]