12 lip 2021

Porozumienia płacowe w świetle znowelizowanej ustawy o wynagrodzeniach

0

!!!KOCHANI!!!

Z uwagi na fakt, że docierają do nas informacje, że niektórzy Dyrektorzy wymyślają dziwne (żeby nie powiedzieć „niestworzone”…) historie w związku z realizacją ustawy o minimalnych wynagrodzeniach informujemy co następuje:

→ nic nie tracicie NIE PODPISUJĄC porozumień, jeśli porozumienie zaproponowane przez Dyrekcję zakłada minimum ustawowe!!!

→ jak nie podpiszecie takich porozumień, Dyrektor i tak ma prawny obowiązek (!) dać co najmniej tyle, ile wynika z ustawy!!! (jak nie podpisze porozumienia, Dyrektor wydaje zarządzenie z warunkami nie gorszymi niż stanowi ustawa)

→ Dyrektor nie może dać mniej niż mówi ustawa, ponieważ działałby wbrew prawu!!! Ustawa jest opublikowana w dzienniku ustaw – jest to zatem obowiązujące prawo!

→ Przesyłaliśmy naszym (i nie tylko naszym) organizacjom związkowym wzór pisma, który należy złożyć w Dyrekcji, z wnioskiem o wprowadzenie do porozumienia współczynnika korygującego, dającego wyższy współczynnik pracy dla zawodów medycznych!!! (w części podmiotów udało się złożyć taki wniosek wspólnie z pozostałymi zawodami medycznymi) – Dyrektorzy zapewne odmówią dodania tego punktu do porozumienia, więc wy odmówcie podpisania porozumienia.

→ Dyrektor nie może mówić, że nie ma pieniędzy na podwyżki, i podwyżek nie da, dopóki NFZ nie przekaże pieniędzy!!! 5 lipca weszło w życie rozporządzenie, które mówi, że Dyrektor ma przekazać do NFZ listę pracowników działalności podstawowej (zarówno medycznych jak i niemedycznych) wpisując jaką mieli wypłatę na dzień 31 maja 2021 i ile będzie kosztować ich podwyżka zgodnie z ustawą, i szpitale dostaną na każdego z Was dokładnie tyle, ile wyliczy Dyrekcja!!!

→ Dyrektor nie może straszyć, że nie ma pieniędzy na podwyżki i sprzeda laboratorium, bo dopiero wtedy naprawdę zapłaciłby za podwyżki! Firma, która przejęłaby MLD i tak musiałaby dać pracownikom kwoty nie niższe niż w ustawie (ustawa dotyczy wszystkich podmiotów leczniczych, nie tylko tych państwowych), więc wycena badań wzrośnie, a szpital sprzedając MLD straci tylko współczynniki korygujące do ryczałtu za posiadanie laboratorium! Za posiadanie certyfikatów za biochemię i mikrobiologię szpital dostaje dodatkowy 1% do ryczałtu!!! (pytanie z tak zwanej „innej beczki” – czy firma prywatna chętnie kupi laboratorium z pracownikami, którzy są w związkach…?)

→ Dyrektor NIE może NIE uznać specjalizacji i dać niższego współczynnika pracy!!! Ustawa o minimalnych wynagrodzeniach stanowi, że współczynnik jest pochodną „Grup zawodow(ych) według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku” – jeśli jesteście zatem zatrudnieni zgodnie z prawem, czyli zgodnie z:

1) rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami, wydanego na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (art 50. ust. 5);

lub zgodnie z

2) rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne, wydanego na podstawie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej (art. 17 ust. 3) (wszystkie laboratoria szpitalne są zarejestrowane w KIDL jako medyczne laboratoria diagnostyczne na stanowiskach:

– starszy asystent diagnostyki laboratoryjnej (pozycja 56 lub 1 odpowiednich rozporządzeń) lub
– asystent diagnostyki laboratoryjnej (pozycja 57 lub 2 odpowiednich rozporządzeń )
TO INFORMUJEMY, ŻE PRACODAWCA NIE MOŻE NIE UZNAĆ SPECJALIZACJI!!!!
Te stanowiska są bowiem opisane jako te, na których „WYMAGANE KWALIFIKACJE ZAWODOWE” to właśnie specjalizacja (odpowiednio II lub I)!!!

→ Dyrektor NIE może NIE uznać specjalizacji I stopnia, nie uznając tym samym współczynnika 1.06!!! Jeśli diagnosta jest zatrudniony na stanowisku zgodnym z kwalifikacjami, czyli na stanowisku „asystent diagnostyki laboratoryjnej”, to stanowisko to WYMAGA posiadania specjalizacji I stopnia. Ustawa o minimalnych nie rozstrzyga, czy dla współczynnika 1.06 ma być specjalizacja I czy II stopnia!!! Stąd pracownicy z I stopniem muszą mieć uznany współczynnik 1.06.

→ Czy jest to uczciwe w stosunku do diagnostów z II stopniem specjalizacji lub tytułem specjalisty, którzy też mają wsp. 1.06??? Oczywiście, że nie!! Mówimy o tym w Ministerstwie od 2017 roku.

→ reasumując – bierzmy co dają, a teraz czas na krok B… Pokazanie Ministerstwu, że mają się niezwłocznie zabrać za prace nad wyprostowaniem tabeli ze współczynnikami…. Ponieważ prace nad tabelą miały się rozpocząć w czerwcu, a Ministerstwo milczy, musimy solidarnie pokazać, że nie godzimy się na tak skonstruowane współczynniki pracy!!! Dlatego porozumień nie podpisujemy – czekamy na zarządzenie dyrekcji!!!!

I kochani tym samym wchodzimy w etap drugi…. Ciąg dalszy niebawem 🙂

[top]