22 sty 2022

Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych

0

W dniu 21 stycznia 2022r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych.

Ustawa dotyczy następujących zawodów: asystentka stomatologiczna, dietetyk, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, logopeda, masażysta, opiekun medyczny, optometrysta, ortoptysta, podiatra, profilaktyk, protetyk słuchu, technik dentystyczny, technik farmaceutyczny, technik ortopeda, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy.

Jak czytamy w uzasadnieniu do ustawy:

  • Zwiększy ona bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów i wpłynie na wysoki poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych. 
  • Powyższe przyczyni się do niewykonywania zawodów medycznych przez osoby, które nie posiadają właściwych do wykonywania danego zawodu kwalifikacji. 
  • Jednocześnie będzie to gwarantowało zapewnienie wysokiej jakości udzielanych świadczeń przez osoby wykonujące poszczególne zawody. 
  • Ułatwi to również pracodawcom prowadzenie polityki zatrudnienia oraz spowoduje aktywizację osób wykonujących zawody medyczne przez wzrost ich konkurencyjności na rynku pracy.

Niestety, mimo że rozmowy na temat ustawy o innych zawodach medycznych rozpoczęto już ponad 4 lata temu, jeszcze za czasów ministra Łukasza Szumowskiego, Ministerstwo Zdrowia nie uznało za stosowne, by – mimo sugestii związków zawodowych zrzeszających pracowników medycznych laboratoriów diagnostycznych – do katalogu zawodów uwzględnionych w projekcie ustawy dodać zawód technika analityki medycznej. Już wtedy tłumaczono to tym, że zdaniem Ministerstwa zawód technika analityki medycznej jest wystarczająco uregulowany w ustawie o diagnostyce laboratoryjnej, a poza tym jako zawód, który nie jest już kontynuowany, nie wymaga dalszych regulacji, bo jego przedstawicieli jest na rynku pracy z roku na rok coraz mniej.

Czas na opiniowanie projektu ustawy to 30 dni od momentu opublikowania jej na stronach RCL.
Na pewno prześlemy Ministerstwu Zdrowia swoją opinię na ten temat!

Więcej info: CoWZdrowiu.pl oraz RynekZdrowia.pl

[top]