07 kw. 2020

Raport o rynku usług diagnostyki laboratoryjnej

0

Szanowni Państwo,

Pismo „Laboratorium Medyczne” donosi, że:

Wartość rynku usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce wyniosła w 2019 r. blisko 7 mld zł (segment publiczny i prywatny łącznie). Stanowiło to wzrost około 5% rok do roku, wynika z najnowszego raportu PMR pt. “Rynek usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce 2020. Analiza rynku i perspektywy rozwoju”.

Dane płynące z raportu nie napawają jednak optymizmem. Mimo, że ilość środków przeznaczanych w roku 2019 na diagnostykę laboratoryjną zwiększyła się nieznacznie w stosunku do roku 2018, prognozy na rok 2020 są pesymistyczne. Zgodnie z przewidywaniami analityków, w związku z pandemią koronawirusa, w ciągu nadchodzących miesięcy możemy spodziewać się spadku liczby badań laboratoryjnych.

W ciągu ostatnich lat obserwujemy również pogłębiający się spadek liczby laboratoriów, braki sprzętowe i ogólne niedofinansowanie branży, skutkujące między innymi coraz bardziej dojmującym brakiem wykwalifikowanych kadr i specjalistów.

Z całością raportu można zapoznać się tutaj

[top]