29 mar 2021

Senat poparł ustawę o kwalifikowaniu do szczepień przeciwko COVID-19

0

Zgodnie z doniesieniami portalu mzdrowie.pl „Senat opowiedział się za przyjęciem pięciu poprawek do nowelizacji ustawy o chorobach zakaźnych u ludzi. Zgodnie z przyjętą ustawą, do szczepień przeciw COVID-19 kwalifikować będą mogli nie tylko lekarze, ale także lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, felczerzy, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci i diagności laboratoryjni

„Jedna z wprowadzonych zmian zakłada, że „w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, wykonanie szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 jest poprzedzone badaniem kwalifikacyjnym. Może je wykonać, oprócz lekarza, również lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, felczer, ratownik medyczny, ale także fizjoterapeuta lub diagnosta laboratoryjny, posiadający kwalifikacje określone w przepisach”.

Nowelizacja Ustawy wraz z naniesionymi przez Senat poprawkami trafi teraz pod obrady Sejmu.

UPDATE z dnia 2021-03-30: po wielu bojach Ustawa dopuszcza kwalifikację do szczepień przeciwko COVID-19 przez diagnostów laboratoryjnych!

[top]