19 paź 2020

Spotkanie z Wiceminister Szczurek-Żelazko

0

✅ Szanowni Państwo

✅ Dziś, w ramach Branży Ochrony Zdrowia Forum Związków Zawodowych spotkaliśmy się online z wiceminister zdrowia Józefa Szczurek – Żelazko i podsekretarzami stanu Ministerstwo Zdrowia oraz przedstawicielami innych związków zawodowych zrzeszających m.in. techników analityki medycznej, elektroradiologii i radioterapii, położne oraz pielęgniarki

✅ Wspólnie konsultowaliśmy pomysł wprowadzenia tzw. Tarczy anty-COVID-19 dla pracowników ochrony zdrowia

✅ Pomysły przedstawione na spotkaniu mają zostać przedstawione na najbliższym posiedzeniu Sejmu i wzięte pod uwagę w procesie legislacyjnym

✅ Do pomysłów, które miałyby zostać wpisane w tarczę należą m.in.:

📌 kwarantanna płatna w 100% zamiast dotychczasowych 80%

📌 obecność tzw. „koordynatorów kwarantanny” dla pracowników w każdym szpitalu

📌 poszerzenie centralnych gremiów ds. zarządzania kryzysowego o przedstawicieli zawodów medycznych (związków i/lub samorządów zawodowych oraz pracodawców)

📌 gwarantowane miejsca odbywania kwarantanny dla pracowników ochrony zdrowia (izolatoria/hotele)

📌 przepisy dotyczące niekaralności pracowników medycznych (w tym diagnostów laboratoryjnych) za błędy medyczne w czasie pandemii

📌 rozwiązania zapewniające 1 miejsce pracy 1 pracownikowi

📌 dodatek finansowy dla WSZYSTKICH pracowników ochrony zdrowia (nie tylko medycznych, nie tylko tych którzy mają bezpośredni kontakt z pacjentem!) na czas trwania pandemii w wysokości aktualnej średniej krajowej

📌 przekazanie dodatkowego 1% PKB na ochronę zdrowia

✅ W rozmowach zwracaliśmy uwagę m.in. na:

✅ kluczową rolę diagnostów laboratoryjnych, techników analityki medycznej i pozostałych pracowników MLD w procesie wykrywania wirusa #SARS-CoV-2 w czasie #pandemia#COVID19

✅ dotychczasowe nieprawidłowości w wypłacaniu „dodatków COVID-owych” dla pracowników laboratoriów, z jakimi mieliśmy do czynienia w czasie pierwszej fali #koronawirus

✅ wynikającą z tych nieprawidłowości konieczność bezpośredniego wpisania wpisania diagnostów i techników analityki medycznej do aktu prawnego, regulującego wypłatę dodatków za pracę w czasie pandemii oraz konieczność niestosowania sformułowania „bezpośredni kontakt z pacjentem”, które utrudnia przekazanie środków dedykowanych dla pracowników laboratoriów przez niektóre wojewódzkie oddziały Narodowy Fundusz Zdrowia

✅ luki w przepisach prawa, prowadzące do zmuszania pracowników laboratoriów do przychodzenia do pracy w okresie, w którym powinni poddać się obowiązkowej kwarantannie po kontakcie z osobą z potwierdzonym zakażeniem #koronawirus

[top]