29 maj 2020

Stanowisko Prezydium KRDL w sprawie obowiązku zatrudniania diagnostów laboratoryjnych na stanowiskach zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami

0

W związku informacjami o tym, że dyrektorzy niektórych szpitali w Polsce zatrudniają diagnostów laboratoryjnych na stanowiskach niezgodnych z ich kompetencjami i obowiązującymi przepisami, 28 maja 2020r. Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych wydała stanowisko w sprawie obowiązku zatrudniania diagnostów laboratoryjnych na stanowiskach zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami (KLIK)

Prezydium KRDL stwierdza, że diagnosta laboratoryjny musi wykonywać czynności diagnostyki laboratoryjnej na stanowisku:

▶️ diagnosty laboratoryjnego
▶️ młodszego asystenta diagnostyki laboratoryjnej,
▶️ asystenta diagnostyki laboratoryjnej
▶️ starszego asystenta diagnostyki laboratoryjnej

Zgodnie ze stanowiskiem „Zatrudnianie diagnostów na innych stanowiskach i oczekiwanie od nich wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej stoi w sprzeczności z przepisami prawa i może zawierać cechy omijania norm prawnych w celu zaniżania wynagrodzeń”

[top]