01 gru 2020

UWAGA! ZMIANY ORGANIZACYJNE!

0

Uprzejmie informujemy, że w związku z rezygnacją Pani Iwony Kozłowskiej z funkcji Przewodniczącej Zarządu Krajowego KZZPMLD, pozostali członkowie Zarządu Krajowego w głosowaniu nad uchwałami podjęli decyzje w następujących sprawach:

 1. Z dniem 1 listopada 2020 powierzono funkcję pełniącego obowiązki Przewodniczącego Zarządu Krajowego Panu Łukaszowi Tuckiemu – do czasu wyboru nowych władz związku podczas Krajowego Zjazdu Delegatów, planowanego na jesień 2021 roku.
 2. Zmieniony został adres siedziby KZZPMLD z dotychczasowego:
  ul. Kabacki Dukt 14/51, 02-798 Warszawa
  na nowy:
  ul. Jagiellońska 56/51, 03-468 Warszawa
  Prosimy o przesyłanie wszelkich pism i dokumentów na nowy adres od dnia dzisiejszego.
 3. Ustanowiono Pełnomocnika Zarządu w osobie Pani Karoliny Bukowskiej-Strakovej.

Pani Iwonie Kozłowskiej serdecznie dziękujemy za ostatnie lata wspólnej pracy na rzecz poprawy warunków pracy i płacy pracowników medycznych laboratoriów diagnostycznych i serdecznie życzymy sukcesów na dalszej drodze zawodowej i prywatnej. Pozostajemy jednocześnie w nadziei na merytoryczne wsparcie!

[top]