09 kw. 2021

WYNAGRODZENIA – kolejne spotkanie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia

0

‼ Przedstawiamy podsumowanie dzisiejszego spotkania Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia w Ministerstwo Zdrowia, w którym braliśmy dziś udział jako eksperci Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

‼ Rozumiemy potrzebę pilnego wprowadzenia proponowanych przez Ministerstwo Zdrowia zmian, ponieważ #DiagnościLaboratoryjni i #TechnicyAnalitykiMedycznej od lat czekają na podwyżki, ale…

‼ Przyjmowany na lipiec kształt nowelizacji ustawy traktujemy jedynie jako PAKIET RATUNKOWY, który nie jest rozwiązaniem, które docelowo będzie nas satysfakcjonowało

‼ WNOSIMY o wyznaczenie jasnego KALENDARIUM PRAC nad uporządkowaniem tabeli współczynników i określenie ram czasowych wprowadzenia do ustawy dalszych zmian wypracowanych w toku rozmów.

Szczegóły znajdą Państwo w artykule portalu Co w Zdrowiu

[top]