25 maj 2023

Zaproszenie na debatę nt. zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta w systemie opieki zdrowotnej

0

👉 Już w sobotę, 27 maja 2023r. w #DzieńDiagnostyLaboratoryjnego, w rozmowie nt. zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta w systemie opieki zdrowotnej weźmie udział Przewodnicząca KZZ Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych i wiceprezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, dr n. med. Karolina Bukowska-Straková.

👉 Diagnosta laboratoryjny, naukowiec, związkowiec, społeczniczka.

👉 Absolwentka analityki medycznej na UJ CM, doktor nauk medycznych, specjalistka w dziedzinie laboratoryjnej immunologii medycznej i laboratoryjnej hematologii medycznej.

👉 Posiada bogaty dorobek naukowy. Od lat walczy o prawa pomijanych pracowników i nie zgadza się z dyskryminacją płacową – prestiż zawodu to według niej także godne zarobki. Dzięki jej wysiłkom diagności i inni pracownicy MLD otrzymali upragnione podwyżki, a ich płace zaczęły być adekwatne do ich odpowiedzialnej pracy.

👉 Walczy o poszerzenie uprawnień diagnostów, proporcjonalne do ich wysokich kwalifikacji zawodowy.

👉Włączyła się w prace nad ustawą o medycynie laboratoryjnej, a w Sejmie i Senacie walczyła o uwzględnienie zgłaszanych poprawek.

👉 Dzięki staraniom jej i całego związku zawodowego minister zdrowia powołał zespół ds. strategii rozwoju medycyny laboratoryjnej. W uznaniu zasług w 2022 r. wybrana na wiceprezesa KRDL.

Zachęcamy do oglądania transmisji! 🗓 27 maja 2023, godz. 10:00

🔴 Link do wydarzenia (klik)

🔴 Transmisja online

[top]