11 lip 2022

Nieprawidłowości w realizacji ustawy o wynagrodzeniach

0

‼️ Kochani! Ustawa o wynagrodzeniach obowiązuje od 1 lipca 2022 roku, jednak dostajemy coraz więcej sygnałów, że jej realizacja nie przebiega zgodnie z Waszymi oczekiwaniami!
‼️ W wielu placówkach dyrektorzy zabezpieczają się przed podpisywaniem porozumień lub wydawaniem zarządzeń, nie chcą podejmować rozmów z organizacjami związkowymi albo w roboczych wersjach dokumentów zamieszczają klauzule o tym, że pracownicy dostaną podwyżki tylko w momencie, kiedy Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia zapewnią środki na ich sfinansowanie!
‼️ Pamiętajcie – dyrektorzy mają czas jedynie do 13 lipca na to, by zawrzeć porozumienia z działającymi w ich placówkach organizacjami związkowymi.
‼️ Jeśli nie dojdzie do zawarcia porozumień, bo związki zawodowe nie będą chciały ich podpisać (np. z uwagi na zbyt niskie kwoty proponowanych podwyżek lub niezgodne z prawem klauzule), dyrektor placówki ma obowiązek wydać odpowiednie zarządzenie w tej kwestii.
‼️ Jeżeli nie zgodzicie się z treścią zarządzenia dyrektora lub takie zarządzenie w ogóle nie zostanie wydane w Waszej placówce, będziecie mogli zaskarżyć decyzje dyrekcji zarówno do Ministra Zdrowia, jak i organów Państwowej Inspekcji Pracy i organów założycielskich Waszych placówek!

‼️ Zachęcamy do zapoznania się z całością artykułu portalu Co w Zdrowiu (KLIK)! O sprawie pisze również portal Rynek Zdrowia!

[top]